Солар Македонија стана верифициран тренинг центар за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Солар Македонија стана верифициран тренинг центар за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Солар Македонија успешно ја верифицираше програмата инсталација на термални, фотоволтаични и фото/термални соларни системи. Дополнително по успешната верификација на програмата и посета на претставници од Министерство за Образование и Центарот за Образование на возрасни Солар Македонија го верифицираше и тренинг центарот.

Планирана е 15 дневна обука каде 10 дена кандидатите ќе поминат теоретска настава ( во компанија-Скопје) и 5 дена практична настава ( компанија-Штип).

Обучувачите на обуката ќе бидат најголемите експерти во соларниот сектор во нашата земја.

За подетални информации или резервација на место при следната обуката ве молам контактирајте не на info@solar.org.mk

 

Views: 9

Sharing is caring!