„ИННОФИН – Иновативен финансиски модел за поддршка на транзицијата кон обновливи извори на енергија

„ИННОФИН – Иновативен финансиски модел за поддршка на транзицијата кон обновливи извори на енергија

Во рамки на проектот „ИНОФИН“, Иновативен финансиски модел за поддршка при транзиција кон обновливи извори на енергија, се реализираше завршен настан за промоција за поставениот...