Контакт

Испрати порака

Информации

Македонското здружение за соларна енергија “Солар Македонија”  е стручно, научно, образовно и културно здружение, основано да делува во рамките на Република Македонија и надвор од неа. Солар Македонија е невладино, непартиско и непрофитно здружение