Контакт

Испрати порака

Информации

Македонското здружение за соларна енергија “Солар Македонија” е стручно, научно, образовно и културно здружение, основано да делува во рамките на Република Македонија и надвор од неа. Солар Македонија е невладино, непартиско и непрофитно здружение

  • ул.Вељко Влаховиќ бр 18, 1000 Скопје, Р.Македонија
  • ilija.nasov@yahoo.com
  • trajkov-stefan@live.com
Views: 344