Членарина

Пристапувањето кон Македонската Соларна Асоцијација се потврдува со плаќање на годишната членарина.

Таа е на годишно ниво и е различна со цена, која зависи од големината на идниот член.

Преглед на членарина за 2023 по видови на членови Членарина

во ЕУ евра

Членарина

во МКД

Производители, трговци на големо 200 12300
Проектанти, трговци на мало 85 5225
Монтажери 35 2152
Индивидуалци: професори, консултанти 60 3690
Соработници: студенти 25 1425
Здруженијата на граѓани кои работат на полето на животната средина и одржлив развој 120 6840
Права и придобивки од видот на членството
Премуим членство Производители и трговци на големо
Проектанти и Трговци на мало Монтажери, индивидуалци, Професори и консултанти Студенти
Сертификат за членство + + + + +
E-mail-ови од асоцијацијата (настани,newsletter) + + + + +
Заведен во листата на членови и на веб страната на асоцијацијата со лого на компанијата и контакт информации + + + + +
Користење на повластени тарифи за присуства на обуки за соларни монтажери, проектантaнти, набавка на субвенционирани софтвери + + + +
Користење на логото на Солар Македонија во промоции + + + +
Право на настап на годишен соларем саем + +
Право на настап на интернационални саеми + +
Влезници за годишна соларна конференција Комерцијална презентација, право на поставување на рекламен материјал и 3 влезници за саем 2 влезница 2 влезници 1 влезница
Банер – реклама на првата страна на www.solar.org.mk +
Views: 259