Членарина

Пристапувањето кон Македонската Соларна Асоцијација се потврдува со плаќање на годишната членарина.

Таа е на годишно ниво и е различна со цена, која зависи од големината на идниот член.

Преглед на членарина за 2022 по видови на членови Членарина

во УС Долари

Членарина

во МКД

Производители, трговци на големо 120 6840
Проектанти, трговци на мало 85 4845
Монтажери 35 1995
Индивидуалци: професори, консултанти 60 3420
Соработници: студенти 25 1425
Здруженијата на граѓани кои работат на полето на животната средина и одржлив развој 120 6840
Права и придобивки од видот на членството
Премуим членство Производители и трговци на големо
Проектанти и Трговци на мало Монтажери, индивидуалци, Професори и консултанти Студенти
Сертификат за членство + + + + +
E-mail-ови од асоцијацијата (настани,newsletter) + + + + +
Заведен во листата на членови и на веб страната на асоцијацијата со лого на компанијата и контакт информации + + + + +
Користење на повластени тарифи за присуства на обуки за соларни монтажери, проектантaнти + + + +
Користење на логото на Солар Македонија во промоции + + + +
Право на настап на годишна соларна конференција + +
Право на настап на саеми + +
Право за настап на тендери, истражувања како и анализи за примена на обновливи извори на енергија + + +
Банер – реклама на првата страна на www.solar.org.mk +