Членарина

Доколку сакате да бидете член на Солар Македонија, ќе треба да се плати членарија.

Таа е на годишно ниво и е различна со цена, која зависи од големината на идниот член и неговите желби.

Преглед на членарина за 2019 по видови на членовиЧленарина

во УС Долари

 

Членарина

во МКД (курс од 14 . Јан. 2019)

Производители, трговци на големо1005300
Проектанти, трговци на мало603180
Монтажери301620
Индивидуалци: професори, консултанти402120
Соработници: студенти10530
Здруженијата на граѓани кои работат на полето на животната средина и одржлив развој251350
Права и придобивки од видот на членството
Премуим членствоПроизводители и трговци на големо
Проектанти и Трговци на малоМонтажери, индивидуалци, Професори и консултантиСтуденти
Сертификат за членство+++++
E-mail-ови од асоцијацијата (настани,newsletter)+++++
Заведен во листата на членови и на веб страната на асоцијацијата со лого на компанијата и контакт информации+++++
Посебна веб страна на веб сајтот на здружението со профил на компанијата и слики++++
Користење на логото на Солар Македонија во промоции++++
Присуство на средби на управата на асоцијацијата и собранието++++
Право на гласање++++
Можност за учество во управувачките органи+++
Банер – реклама на првата страна на www.solar.org.mk+