Членарина

Доколку сакате да бидете член на Солар Македонија, ќе треба да се плати членарија.

Таа е на годишно ниво и е различна со цена, која зависи од големината на идниот член и неговите желби.

Преглед на членарина за 2021 по видови на членови Членарина

во УС Долари

Членарина

во МКД

Производители, трговци на големо 120 6600
Проектанти, трговци на мало 80 4400
Монтажери 30 1620
Индивидуалци: професори, консултанти 50 2750
Соработници: студенти 25 1375
Здруженијата на граѓани кои работат на полето на животната средина и одржлив развој 80 4400
Права и придобивки од видот на членството
Премуим членство Производители и трговци на големо
Проектанти и Трговци на мало Монтажери, индивидуалци, Професори и консултанти Студенти
Сертификат за членство + + + + +
E-mail-ови од асоцијацијата (настани,newsletter) + + + + +
Заведен во листата на членови и на веб страната на асоцијацијата со лого на компанијата и контакт информации + + + + +
Посебна веб страна на веб сајтот на здружението со профил на компанијата и слики + + + +
Користење на логото на Солар Македонија во промоции + + + +
Присуство на средби на управата на асоцијацијата и собранието + + + +
Право на гласање + + + +
Можност за учество во управувачките органи + + +
Банер – реклама на првата страна на www.solar.org.mk +