Инфо сесија за тековна обука-Изведувачи на системи со обновливи извори на енергија

Инфо сесија за тековна обука-Изведувачи на системи со обновливи извори на енергија

Македонската Соларна Асоцијација оддржа инфо сесија на 19.03.2022 во South East European University – Maps and Directions (seeu.edu.mk) за кандидатите кои изразија интерес за присуство...

СОЛАР МАКЕДОНИЈА ВЕРИФИЦИРАШЕ ДВЕ НОВИ ОБУКИ ПРИ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

СОЛАР МАКЕДОНИЈА ВЕРИФИЦИРАШЕ ДВЕ НОВИ ОБУКИ ПРИ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Македонската соларна асоцијација во рамките на проектот “Премостување на јазот кај вештините за создавање нови и подобрри работни места” поддржан од УНДП поднесе иницијативи за...

Изразување на интерес за присуство на обука за соларни системи (монтажа, димензионирање и сервис)

Изразување на интерес за присуство на обука за соларни системи (монтажа, димензионирање и сервис)

Солар Македонија во соработка со Future Skills Center, а во рамките на проект “Премостување на јазот кај вештините за создавање нови и подобрри работни места”...