Македонија нема стручен кадар за монтирање соларни инсталации.

Македонија нема стручен кадар за монтирање соларни инсталации.

Покрај толку факултети, дипломирани инженери, организации и здруженија за енергетика, Македонија нема стручен кадар за монтирање соларни инсталации. Првите специјалисти за оваа проблематика земјата ги...