Солар Македонија и МТСП ќе соработуваат за развојот на работната сила во Македонија