Членките на Солар Македонија ја посетија обуката за коритење на софтверите: PV-SOL, T-SOL, Geo T-SOL од страна на Solar Design Company (UK)

Членките на Солар Македонија ја посетија обуката за коритење на софтверите: PV-SOL, T-SOL, Geo T-SOL од страна на Solar Design Company (UK)

Во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, Солар Македонија во соработка со Solar Design Company организираше онлајн обука за користење на...