ОБУКА СО ВКЛУЧЕНА ЛИЦЕНЦА НА ТРАНСИС (СОФТВЕР ЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНИ СИСТЕМИ)

ОБУКА СО ВКЛУЧЕНА ЛИЦЕНЦА НА ТРАНСИС (СОФТВЕР ЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНИ СИСТЕМИ)

Македонската соларна асоцијација „Солар Македонија“ пониза обуки за инсталирање соларни системи и димензионирање на соларнисистеми, објавува повик за Набавка и Обука на TRNSYS софтвер и...

МАКЕДОНСКАТА СОЛАРНА АСОЦИЈАЦИЈА, СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР НА ENERGY KEY EXPO

МАКЕДОНСКАТА СОЛАРНА АСОЦИЈАЦИЈА, СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР НА ENERGY KEY EXPO

По најавата на годишната конференција и веќе официјално Македонската Соларна Асоцијација е стратешки партнер на претстојниот KEY- The Energy Transition Expo во Римини, Италија. Сите оние компании...