МАКЕДОНИЈА ЛИДЕР ВО ЕНЕРГЕТСКАТА ТРАНЗИЦИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

Проследете го излагањето на нашата членка Игор Панчевски за енегетската транзиција на Македонија, препораки и успешни приказни од соседните земји од нивните инсталирани енергетски капацитети...