ДЕЛЕГАЦИСКА ПОСЕТА НА ENERGY KEY EXPO ВО РИМИНИ, ИТАЛИЈА

ДЕЛЕГАЦИСКА ПОСЕТА НА ENERGY KEY EXPO ВО РИМИНИ, ИТАЛИЈА

Макеодонската Соларна Асоцијација успешно ја реализираше делегациската посета на еден од најголемите саеми за соларна техника KEY- The Energy Transition Expo . Ова стратешко партнерство...