Свечено доделување на сертификатите за втората група на кандидати кои успешно ја поминаа обуката за соларни системи

Свечено доделување на сертификатите за втората група на кандидати кои успешно ја поминаа обуката за соларни системи

Свечено доделување на сертификатите за кандидатите кои успешно ја посетија втората обука за соларни системи (монтажа, димензионирање и сервис ). И покрај најавените максимум 15 кандидати, во обуката што се одржа во фебруари 2019 година имавме 31 разлчен кандидат од 16 фирми од соларниот сектор во Макеоднија.

Views: 4

Sharing is caring!