Промотивно видео од првата обука за соларни системи

Промотивно видео од првата обука за соларни системи( монтажа, димензионирање и сервис) на термални, фотоволтаични и фото/термал сончеви системи. Организирана од ” Солар Македонија”

Sharing is caring!