Презентирана шампионската услуга во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Солар Македонија ја презентираше својата најдобро развиена услуга во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Солар Македонија е дел 10 организации кои добија благодарница за успешната соработка во последните три години, за работата на развој на нови услуги за микро, мали и средни претпријатија (ММСП) и стартапи кои се скроени за да одговорат на нивните најголеми пречки за раст. Новостекнатите вештини и развиените услуги делуваат во насока на зголемување на продуктивноста и отворање на нови работни места, воведување на нови технологии, иновации и стандарди, олеснување на врски со новите клиенти или пазари и градење на техничките и деловните вештини.

Views: 9

Sharing is caring!