Новогодишен пакет на Македонската Соларна Асоцијација

Новогодишен пакет на Македонската Соларна Асоцијација

Дали сте проектирале или изведувале соларен систем на кои сте особено горди ? Или пак произведувате соларен продукт кои треба да го знаат сите кои работат со примена на обновливи извори на енергија.Пратете ни слики од изведвата на вашиот систем или производ за да го внесеме во новогодишниот календар на Македонската Соларна Асоцијација. Календарот заедно со друг промотивен материјал ќе биде пратен на 50 членки ( компании кои работат со производство или проектирање на соларни системи, инженери, проектанти, амбасади, монтажери, трговци на како и здруженија/организации кои работат во полето на соларна техника).

Трошоците за принтање, дизајн и диструбуција на промотивните материјали се на трошок на Солар Македонија.

*Понудата важи за членките на Солар Македонија. Повеќе информации за членството може да побарате на www.solar.org.mk

*

 

 

Views: 2

Sharing is caring!