ВИДЕО | Насов: Фотоволтаиците се многу корисни, интерес имаат и граѓаните и државата.

Views: 4

Sharing is caring!