Членките на Солар Македонија ја посетија обуката за коритење на софтверите: PV-SOL, T-SOL, Geo T-SOL од страна на Solar Design Company (UK)

Членките на Солар Македонија ја посетија обуката за коритење на софтверите: PV-SOL, T-SOL, Geo T-SOL од страна на Solar Design Company (UK)

Во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, Солар Македонија во соработка со Solar Design Company организираше онлајн обука за користење на софтверите PV-SOL, Geo T-SOL и T-SOL.

 

Нашите членки имаа прилика да бидат обучени од страна на Chris Laughton кој воедно е и директор на компанијата Solar Design Company. Обуката беше поделена на три модули и траеше 7 дена.

Беа разгледани практични примери за димензионирање на соларни системи во Македонија и дополнително објаснети најдобрите практики во Англија.

Доколку сакате да бидете известени за следната обука која ќе ја организираме од овој тип, ве молиме контактирајте не на info@solar.org.mk со ТЕКСТ:

РЕЗЕРВАЦИЈА НА МЕСТО ЗА ОБУКА ЗА СОФТВЕРИ

 

 

 

Views: 8

Sharing is caring!