Четири компании членки на Солар Македонија ќе настапат на најголемиот саем за соларна техника-ИНТЕР СОЛАР

Четири компании членки на Солар Македонија ќе настапат на најголемиот саем за соларна техника-ИНТЕР СОЛАР

Солар Македонија го спроведува вториот последователен грант поддржан од Проектот на УСАИД за Развој на деловниот екосистем насловен

“Зајакнување на соларниот сектор преку обуки, настап на саеми и активности за лобирање”. Во овој проект Македонската Соларна Асоцијација ќе ја верифицира програмата и тренинг центарот. Дополнително четири компании ( производители ) ќе настанат на најголемиот саем за соларна техника- Интер Солар во Минхен, Германија.

Процесот на лобирање ќе продлжи и во овој грант, со тоа што ќе се лобира да се подобрат работните услови во соларниот сектор на Северна Македонија

Views: 25

Sharing is caring!