Потпишан меморандум за соработка помеѓу УГД – Електротехнички факултет и Солар Македонија

Изјави од потпишувањето на меморандум за соработка со Универзитет “Гоце Делчев”, Штип во рамките на проектот Подобрување на вештините, производството и вработувањата во Македонските микро, мали и среди претпријатија кои работат со соларна енергија и опрема, проект подржан Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД USAID Macedonia) за развој на деловниот екосистем.
Во рамките на проектот кандидатите ќе бидат обучени за димензионирање, монтажа и сервис на сончеви термални, фотоволтаични колектори.

 

 

Views: 1

Sharing is caring!