Солар Македонија набави ограничен број на лиценцирани софтвери од компанијата Валентин,Германанија

Солар Македонија набави ограничен број на лиценцирани софтвери од компанијата Валентин,Германанија

Солар Македонија во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем набави ограничен број на лиценцирани едукативни софтвери од компанијата Валентин (T-SOL 2018; GeoT-SOL 2019; PV-SOL Premium 2019), наменети за компании или индивидуални лица кои работат со соларна техника. https://www.valentin-software.com/en
Сите заентересирани страни кои сакат да го поседуваат овој софтвер да се пријават најдоцна до 22.09.2019 на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsuo3KcGocFfYJBJ0TevroVhQVOQrhIC_CRZ-UntCl8-66dg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1Vj31wRcO9aQUStVuDqVcGJm-DN6cS7Gs_HEEMBVie4rEkY6UrLhlltnw
Услов: Да се активни членови на здружението, односно да имаат платено членарина за 2019 година според ценовникот за членарини објавен на веб страната на здружението (https://solar.org.mk/clenki/)
Софтверот е субвенциониран 40% од странски донатор и бројот на софтвери се ограничени.
Повеќе информации на trajkov-stefan@live.com ;078317902

Views: 2

Sharing is caring!