Презентација на BSO Champions service во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Презентација на BSO Champions service во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Солар Македонија како грантист на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем ја презентираше својата најдобро развиена услуга- Обука за соларни системи ( монтажа, димензионирање и сервис ).

Презентацијата ја одржа претседателот на организацијата, проф. д-р Илија Насов во хотел Парк на 31.05.2019. На настанот присуствуваа и останатите грантисти од овој проект. со што ова беше одлична прилика да се увидат сите најдобро разивени услуги.

Освен обуките, Солар Македонија развива и други услуги како : организација на B2B средби, лобирање ( застапување на своите членки пред државните органи ) и Имплементација на ISO9001.

 

Views: 1

Sharing is caring!