Посета на Линз Австрија

Посета на Линз Австрија

Од 2 до 6 Март во градот Линз се одржа саем и конференција за примена на обновливи извори на енергија, соларна и биомаса. Постетата ја организирање Австриската стопанска комора . Беа посетени и фирмите : Солар Фокус, Сан Мастер, Колар.
Od posetata na Linz Austria 2011

Од посета на Линз Аустрија 2011

Views: 5

Sharing is caring!