Изразување на интерес за присуство на обука за соларни системи (монтажа, димензионирање и сервис)

Изразување на интерес за присуство на обука за соларни системи (монтажа, димензионирање и сервис)

Солар Македонија во соработка со Future Skills Center, а во рамките на проект “Премостување на јазот кај вештините за создавање нови и подобрри работни места” поддржан од УНДП, Фонд за иновацци и технолошки развој и Британска Амбасада објавува повик за кандидати кои би сакале да присуствуваат на обука за димензионирање, монтажа и сервис на соларни системи.

Со пополнување на пријавата кандидатот понатаму ќе биде известен за деталите околу обуката преку една онлајн координативна средба. Пријавата за изразување интерес е само чекор за самиот центар ве има на евиденција дека сте заентетесирани за да присутвувате на обуката.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXz2a3rThAvdCC-xfIEmj27voFtLs_Y4ShBhjX2HQvWNafdw/viewform

 

 

За секакви дополнителни информации контактирајте не на info@solar.org.mk

 

 

 

Views: 4

Sharing is caring!