Интерес за активности на Солар Македонија и предложување на нова активност

Интерес за активности на Солар Македонија и предложување на нова активност

Македонската соларна асоцијација – Солар Македонија, во периодот до јуни 2024 год. спроведува два проекта со грантова поддршка од страна на УСАИД проектот „Активност за јакнење на деловниот екосистем“ имплементиран од страна на Консалтинг за стратешки развој.

Во рамките на проектот „Подобрување на вештините за сончева енергија“ ќе бидат спороведени следниве активности:
1. Набавка за TRNSYS софтвер и обука за проектанти на термални, фотоволтаични и фото/термални соларни системи
2. Соларен саем 2024
3. Соларна конференција 14.12.2023
Во рамките на проектот „Подигање на европските стандарди кај ММСП кои работат со соларна технологија“ ќе бидат спороведени следниве активности:

1. Платформа за енергетска ефикасност
2. Обука за монтажери на комбинирани соларни системи (јануари-февруари 2024)
3. Обука за пристап до фондовите на ЕУ (март 2024)

Views: 319

Sharing is caring!