Еко Солар

Еко Солар

ЕКО СОЛАР е основана на 18.04.1995 год. во Штип

Главни процеси

Производство на соларни сушари за земјоделие

Воздушни соларни колектори ( за добивање топол воздух)

Монтажа на сончеви системи за топла вода

Монтажа на сончеви системи за електрична енергија

Сервис на бојлери ЛЕОВ во Штип

Едукативна опрема за примена на сончева енергија

Обуки за монтажери и сервисери на соларни системи

ЕКО СОЛАР има Сертификат за квалитет ISO 9001:2015