СунСмарт Соларни Системи

СунСмарт Соларни Системи
Компанијата е производител на ИНОВАТИВНИОТ ПРОИЗВОД “SUNSMART СОЛАРЕН ИНВЕРТОР”,
наменет за инсталација на соларни системи за домаќинства и компании за сопствена потрошувачка.
✅ СОЛАРНИОТ СИСТЕМ “SUNSMART” ЈА БИРА НАЈОПТЕРЕТЕНАТА ФАЗА И ВО НЕА ИСПОРАЧУВА ЕНЕРГИЈА
ИЛИ ПАК БАЛАНСИРАНО ИСПОРАЧУВА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО СИТЕ ТРИ ФАЗИ СПОРЕД ПОТРОШУВАЧКАТА,
ШТО ЈА ЗГОЛЕМУВА НЕГОВАТА ЕФИКАСНОСТ.
✅ SUNSMART – СОЛАРНИОТ СИСТЕМ Е МОДУЛАРНО РЕШНИЕ КОЕ ДАВА ЕФИКАСНО ЕНЕРГИЈА НА НЕБАЛАНСИРАНИ
(МОНОФАЗНИ) ПОТРОШУВАЧИ КАКО ШТО СЕ ПОВЕЌЕТО УРЕДИ ВО ДОМАЌИНСТВОТО КАКО И НА БАЛАНСИРНИ
(ТРОФАЗНИ) ПОТРОШУВАЧИ.
✅ СОЛАРНИОТ СИСТЕМ “SUNSMART” Е НАЈЕФИКАСНО РЕШЕНИЕ ЗА СОЛАРЕН СИСТЕМ ЗА СОПСТВЕНА ПОТРОШУВАЧКА
СО МОЖНОСТ ЗА ЛЕСНА НАДОГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ.
✅ СОЛАРНИОТ СИСТЕМ СЕ ПУШТА ВО РАБОТА “ВЕДНАШ И СЕГА” ПО ИНСТАЛАЦИЈА. НЕ СЕ ПОТРЕБНИ ДОЗВОЛИ ИЛИ ЗАМЕНА
НА БРОИЛО ОД ЕВН.