ЕНЕРГИЈА ДОО

ЕНЕРГИЈА ДОО

Краток Опис – Енергија Доо, 16 години искуство во секторот на климатизација, индустриско, комерцијално и резиденцијално ладење и греење со енергетски ефикасни топлотни пумпи од врвните бренови на Toshiba, Carrier i Haier.

 

Најновите партнери на SolaX i BiSol како официјални застапници на Македонскиот пазар за Фотоволтаици.