ВЛАДО АНДОНОВСКИ

ВЛАДО АНДОНОВСКИ

Владо е управител на компанија за проектирање, изведба и надзор на станбени и комерцијални објекти. Како консултант на фотоволтаични системи се фокусира на проектирање и изведба на мобилни решенија, фотоволтаични решенија за домаќинства и компании.