Солар Македонија грантист на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Поддршка на "Солар Македонија" за развој на микро, мали и средни претпријатија од соларниот сектор

Известување за медиумите од првата обука за соларни системи

Искористувањето на сончевата енергија ќе е еден од водечките бизниси во оваа година, прогнозираат добро упатените од оваа сфера… Едноставно, ова е бизнис на иднината,...

Претставници од “Солар Македонија” учествуваа во обуката за организациски менаџмент

Претставници од компанијата Еко Солар и Ем-Џи 7 беа присутни на обуката за организациски менаџмент организирана од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.

Промотивно видео од првата обука за соларни системи

Промотивно видео од првата обука за соларни системи( монтажа, димензионирање и сервис) на термални, фотоволтаични и фото/термал сончеви системи. Организирана од ” Солар Македонија”

Свечено доделување на сертефикати за успешно посетена обука за соларни системи

„Солар Македонија“ одржа обука за димензионирање, монтажа и сервис на сончеви системи Штип – Денеска, 21 декември, Здружението за сончева енергија „Солар Македонија“ свечено ги...

Read More

Втор настан во организација на Солар Македонија и поддржано од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Како што беше најавено, би сакале да Ве поканиме на вториот настан во организација на Солар Македонија и поддржано од Проектот на УСАИД за развој...

Работилница за ”Развој на ММСП во сончевиот сектор на РМ

Одржана првата работилница за соларни системи на „Солар Македонија“ поддржана од УСАИД СКОПЈЕ – Денеска, 15 ноември, Здружението за сончева енергија „Солар Македонија“ ја одржа...

ПРЕГЛЕД НА УСЛУГИТЕ НА СОЛАР МАКЕДОНИЈА

 Лобирање

Лобирање

 Промотивни активности

Промотивни активности

 Едукација

Едукација

 Здружување

Здружување

ЛОБИРАЊЕ: Претставување и застапување на членките пред владата и институциите за создавање правни, едукативни и финансиски механизми за поддршка на развојот и користењето на сончевата енергија.

ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ за индустријата и членките – Организирање на директни промотивни активности (B2B, B2C, саеми) – Online промоција – Класични медиуми (ТВ, весници)

ЕДУКАЦИЈА – Организација на обуки, семинари, конгреси, работилници – Публикации, книги, студии.

ПАРТНЕРСТВА И ЗДРУЖУВАЊА – Домашни организации и институции – Меѓународни организации и институции

Наша визија и мисија

 • Визија- Водечко здружение за соларна енергија во Македонија

  СОЛАР Македонија ќе биде водечки ресурс за иновации и технички и пазарни информации за употребата на сончевата енергија во Република Македонија

 • Мисија- Поголема примена на сончева енергија

  Да ја промовира индустријата и да придонесе до поголема искористеноста на сончевата енергија

 • Мисија- Зголемена конкурентност на своите членови

  Да ја зголеми конкурентноста на членовите на СОЛАР Македонија

 • Мисија- Зголемено вработување во соларниот сектор

  Да придонесе во развојот на македонскиот соларен сектор и зголемено вработување

Фирми членки на Солар Македонија