Членките на „Солар Македонија“ ги воведуваат најновите светски иновации за искористување на соларната енергија!