Раководство

Вие сте во: Дома / Раководство

Раководство

Претседател: Д-р Илија Насов Плазма, центар за пвд технологии- Скопје

Потпретседател: Зоран Трајков ЕКО СОЛАР доо Штип

Потпретседател: : Д-р Сања Поповска-Василевска

 

Проф.д-р Илија Насов

Камел Солар, Плазма-центар за плазма технологии

Проф.д-р Сања Поповска-Василевска

Технички Факултет – Битола

Дипл.маш.инж. Зоран Трајков

Еко Солар

Views: 282