Предмет на Јавниот повик е доделување на финансиски средства од страна на Министерство за Економија за финансирање на кластерско здружување, во согласност со Програмата за конкурентност, иновации и претприемиштво за 2019 година во износ од 7 000 000 денари.

http://economy.gov.mk/doc/2624

Views: 10