ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОГРАМАТА

 

КОМУ Е ДОСТАПНА ПОДДРШКАТА

ШТО НУДИ ПРОГРАМАТА?

Повеќе за тоа што субвенционира а што не субвенционира програмата

КОЛКУ ДОБИВАМ ?

  • Активни претпријатија: субвенција до 50 % од нето вредноста на советувањето, но најмногу до 45.000,00 денари за времетраењето на Договорот, со исклучок кога се работи за:

    – МСП со иновативни проекти, односно со потенцијал за развој на нови производи/услуги или процеси имаат право на т.н. иновативен ваучер и субвенција од максимум 90.000,00 денари.

 

http://www.apprm.gov.mk/category/voucher/59561/180

Агенција за поддршка на претприемаштво во Република Македонија