ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

 

КОМУ Е ДОСТАПНА ОБУКАТА

 

  • Зелената енергија денес е сѐ попопуларен израз кој се користи за да се опише енергијата што доаѓа од обновливите извори. Ова значи дека со ваквото производство на енергија се предизвикува мало или никакво негативно влијание врз животната средина. Овој вид на поизводство на енергија не испушта токсични стакленички гасови во атмосферата и драстично го намалува загадувањето.Македонската Соларна Асоцијација преку Future Skills Centre. Обуката е достапна за секој кандидат кој сака да направи преквалификација или дополнително се обучи за примена на обновливите извори на енергија

ШТО НУДИ ПРОГРАМАТА?

  • Македонската соларна асоцијација има три верифицирани програми за обуки поврзани со инсталација и сервис на соларни системи. Дополнително во рамките на истиот проект се оформени два нови стандарди на занимања.

ШТО ДОБИВАМ ?

  • Практична и теоретска обука од верифициран тренинг центар каде обучувачи се најголемите експерти од соларниот сектор на Репбулика Северна Македонија.

 

Views: 37